Přihláška

Přihláška je určena pro sportovní organizace a jejich členy za účelem organizovaných sportovních činností. Členství ve spolku je zdarma.

Přihláška jednotlivce do spolku
Formulář k žádosti jednotlivce o členství ve spolku Voda a sport Pardubice
V případě že nejste členem žádného spolku uveďte o jakou sportovní činnost máte zájem.
Přihláška organizace do spolku
Formulář k žádosti organizace o členství ve spolku Voda a sport Pardubice
Jakými sportovními odvětvími se zabývá vaše organizace.